www.wirpo.cz

Vazelíny

Silikonová vazelína GS230

Silikonové mazivo na bázi polydimethylsiloxanu

Objednací číslo: ECGS230

Balení: Tuba 125 ml

Kbelík 1 kg

- Dielektrické vlastnosti

- Použití do 220o C

- Vodo odpudivé mazivo

Technická

specifikace

Mazivo na bázi silikonu maže a chrání citlivé a přesné přístroje při vysokých nebo nízkých teplotách, kohouty vystavené kyselinám a zásadám, ponorná čerpadla a motory. Dielektrikum, chrání elektrotechnické

a elektronické systémy, svorky baterie. Nepřilnavý účinek pro svářečky, mazivo pro vytlačování termoplastů. Rozptylovač tepla v elektronice pro tranzistory a tištěné obvody.

Průhledná barva.

Použití:

Strojírenský, gumárenský, plastikářský průmysl. Laboratoř elektroniky, elektrotechniky, chemie. Mazání

choulostivých a přesných zařízení (přerušovače, počítadla, spony na baterie, izolátory), které jsou

vystaveny vysoké nebo nízké teplotě.

Ochranné dielektrikum elektrotechnických a elektronických systémů, svorek baterií, hlav lamp a ventilů.

Dobrá odolnost proti oxidaci, korozi a vlhkosti.

Těsnění pro kabely a elektrické spony. Ochranné mazivo pro těsnění, pryžové měchy a kožené membrány.

Antiadhezivní prostředek pro tepelně svařovací zařízení - mazivo pro závitové matrice při vytlačování

termoplastických materiálů. Mazání spojů a ventilů, které jsou vystaveny vysokým teplotám, kyselinám,

zásadám atd. ve vysokém vakuu. Vodoodpudivý, mazací, těsnící prostředek pro čerpadla a ponorné

motory.

Tato vazelína může být použita v ozbrojených silách (MIL-C-21567 Nord).

Vzhled

Bílá pasta

Barva

Bezbarvá, světle šedá

Viskozita

Silikonová kapalina střední viskozity

Teploty použití

- 55 + 220° C

Bod skápnutí

> 250° C

Statická penetrace

210 ÷ 260

Dynamická penetrace

max 320

Ztráta odpařováním

<2% za 24 hodin při 200° C

Separace oleje

<4% za 24 hodin při 200° C

Tepelná vodivost

1,5 * 10-3 cal /cm *s ° C

(0,21 W/m*K)

Dielektrická pevnost

12 KV/mm

Vnitřní izolační odpor

< 1*10^ (13)Ohm*cm

Teplota vznícení

> 310° C

Koroze kovů

žádná koroze

Rozpustnost

toluen, xylen

WIRPO s.r.o.

CTBox B8,

Škrobárenská 518/16

617 00 Brno

Návod k použití

Pečlivě očistěte a odstraňte případné nečistoty. Vazelína GS230

může být aplikována natíráním nebo nástřikem (zředěný v

rozpouštědle), mazací nádobou atd., v závislosti na konkrétním

použití.

Skladování a manipulace

Vazelína GS230 není citlivá na mráz. Výrobek má být skladován

v dobře uzavřených originálních obalech při teplotě 0 až 35°C,

trvanlivost minimálně 5 let od data výroby.

tel.: +420 543 250 727

wirpo@wirpo.cz

https://www.wirpo.cz/eshop

www.wirpo.cz

IČ: 253 10 054

DIČ: CZ25310054