Indukční žíhací zařízení série VAI

Toto moderní indukční žíhací zařízení indukuje teplo v materiálu v hloubce 2 až 3

mm, což podstatnou měrou zrychluje a zkvalitňuje proces ohřevu. Další výhody

jsou, že nedochází k přehřívání povrchu obrobku a jsou minimalizovány přípravné

časy.

ík

áznamn

zovkou

datový z

ý

n

a

v

vou obra

o

o

r

k

g

y

t

e

t

o

d

In

s

·

i

z pamět

ovatelné

m

ra

g

o

r

p

vě i více

· Řízení

zakázko

,

W

k

0

6

0 kW, 1

40 kW, 8

· Výkon

dehřevy

aktní pře

t

í

n

o

k

z

e

·B

2 zařízen

ě zapojit

ln

le

a

r

a

jemně p

dou

· Lze vzá

nebo vo

m

e

h

c

u

zení vzd

vané chla

o

r

g

e

t

In

·

cena

r výkon/

ě

m

o

p

í

kurenčn

· Bezkon

Technické údaje

VAI 40

VAI 80

VAI 160

Výkon při 100 % pracovního cyklu

40 kVA

80 kVA

160 kVA

Primární přípojné hodnoty

napětí / proud / síťová frekvence

400 / 460 VAC

63 A

50-60 Hz

400 / 460 VAC

125 A

50-60 Hz

400 / 460 VAC

250 A

50-60 Hz

Primární připojovací kabel

délka / příčný průřez / zástrčka

5m / 4 x 16 mm²

CEE63

5m / 4 x 35 mm²

CEE125

Pevné připojení

Sekundární přípojné hodnoty

napětí / proud / frekvenční rozsah

700 VAC / 400 A

5...18 kHz

1000 VAC / 750 A

4...10 kHz

1000 VAC / 1000 A

3...8 kHz

Hmotnost

219 kg | 239 kg

279 kg | 330 kg

370 kg

1500 | 1690

560

750

1500 | 1690

560

750

1690

750

970

Rozměry

Výška (mm)

Šířka (mm)

Hloubka (mm)