Slitiny niklu

LW - Ni 6059

Přídavný materiál na bázi niklu-chromu-molybdenu

pro svařovaní niklových slitin jako UNS N06059,

N06022 a heterogenní spoje těchto ocelí s nízkolegovanými a nerezavějícími ocelemi.

Svarový kov poskytuje vynikající odolnost proti korozi

v oxidačním a redukčním korozním prostředí, důlkové

a štěrbinové korozi v prostředí obsahujícím chloridy

a odolnost proti koroznímu praskání pod napětím.

Vysoká odolnost v prostředí anorganických kyselin

jako jsou kyselina dusičná, fosforová, sírová.

Použití v chemickém průmyslu pro nejnáročnější

aplikace vyžadující vysokou korozní odolnost. Vhodný rovněž pro návary na nízkolegované oceli.

Základní materiály:

2.4602 NiCr21Mo14W,

2.4605 NiCr23Mo16Al,

2.4610 NiMo16Cr16Ti,

2.4819 NiMo16Cr15W,

1.4565 X2CrNiMnMoNbN 25-18-5-4

(Alloy 59, UNS N06059, UNS N06022,

UNS N06455, UNS N10276)

Heterogení svarové spoje výše uvedených

materiálů s nízkolegovanými a nerezavějícími ocelemi.

Normy:

EN ISO 18274: S Ni 6059 (NiCr23Mo16)

AWS A5.14: ER NiCrMo-13

W.Nr.: 2.4607

Typická analýza %:

C

< 0,01

Si

Cr

22,5

Mo

Ni

rest

Fe

0,1

15,5

< 0,1

Typické vlastnosti:

Pevnost v tahu:

> 720 N

Mez kluzu:

> 450 N

Tažnost A5:

> 35 %

ISO V:

> 100 J (+20 °C)

Rozměry [mm]:

0,30 x 333 mm až 0,80 x 333 mm

0,30 až 0,80 mm cívka 100 g

LW - Ni 6082

Přídavný materiál se širokým spektrem použití

od teplot 900 °C až po kryogenní teploty -196 °C,

vysoce odolný vůči trhlinám za horka, lze použít pro

heterogenní spoje niklových slitin s ocelí tř. 11–17.

V prostředí obsahujícím síru je pracovní teplota

omezena na 500 °C. Pro svařování materiálů typu

Inconel 600, Nimonic 75, kryogenické slitiny s obsahem 3,0–5,0 % niklu.

Základní materiály:

2.4816 NiCr15Fe, 2.4817 LC-NiCr15Fe, Alloy 600,

Alloy 600 L.

Normy:

EN ISO 18274: S Ni 6082 (NiCr20Mn3Nb)

AWS A5.9: ER NiCr-3

W.Nr.: 2.4806

Typická analýza %:

C

0,02

Si

Cr

20,5

Mn

Ni

rest

Fe

Nb

2,6

Ti

0,1

3,1

< 0,1

+

Typické vlastnosti:

Pevnost v tahu:

> 680 N

Mez kluzu:

> 420 N

Tažnost A5:

> 40 %

ISO V:

> 160 J (+20 °C)

80 (-196 °C)

Mechanické vlastnosti ve stavu po svaření

Rozměry [mm]:

0,30 x 333 mm až 0,80 x 333 mm

0,30 až 0,80 mm cívka 100 g

LW - Ni 625

Přídavný materiál pro svařování slitin na bázi niklu

jako např. slitiny 601, 625, 825. Odolný korozi, důlkové korozi, dobré mechanické vlastnosti za kryogenních teplot. Odolný proti opalu do 1100 °C. Omezení

provozní teploty do +550 °C v prostředí obsahujícím

síru.

Použití pro kryogenní aplikace do teploty -196 °C,

vysokoteplotní aplikace do 900 °C v leteckém průmyslu jako části spalovací komory, rozvodové systémy

plynů, výstupní trysky a v energetice.

Základní materiály:

2.4856 NiCr22Mo9Nb; 2.4858 NiCr21Mo;

2.4816 NiCr15Fe;

1.4529 X1NiCrMoCuN25-20-6;

1.4539.X1NiCrMoCuN25-20-5;

1.4876.X10NiCrAlTi32-20;

1.4958 X5NiCrAITi31-20;

Alloy 625 / UNS N06625; Alloy 825 / UNS N08825;

Alloy 600 / UNS N06600;

Alloy 800 / UNS N08800; Alloy 800 H /

UNS N08810

Heterogenní spoje výše uvedených

materiálů s nízkolegovanými ocelemi jako

P265GH, P285NH, P295GH, 16Mo3,

S355N, X8Ni9.

Typické vlastnosti:

Pevnost v tahu:

780 N

Mez kluzu:

580 N

Tažnost A5:

38 %

ISO V:

130 J (+20 °C)

80 (-196 °C)

Mechanické vlastnosti ve stavu po svaření

Normy:

EN ISO 18274: S Ni 6625 (NiCr22Mo9Nb)

AWS A5.9: ER NiCrMo-3

W.Nr.: 2.4831

Typická analýza %:

C

≥ 0,02

Si

Cr

22,0

Mn

Ni

rest

Fe

Nb

3,6

Mo

Ti

+

Rozměry [mm]:

0,20 x 333 mm až 0,80 x 333 mm

0,20 až 0,80 mm cívka 100 g

0,1

0,1

≥ 0,5

9,0

LW - Ni 718

Přídavný materiál pro svařování precipitačně vytvrditelných slitin na bázi nikl - chromu jako Alloy 718, 706

a X750.

Žáruvzdorný svarový kov poskytuje vysokou pevnost,

kterou lze zvýšit následným precipitačním vytvrzením, odolnost vůči praskání a vynikající korozní

odolnost v různých médiích.

Hlavní aplikace:

Komponenty v leteckém průmyslu, výroba a opravy

komponentů plynových turbín v energetice, břity

ucpávek apod. kde je vyžadována odolnost vůči

vysokoteplotní oxidaci vysoká pevnost a vysoká mez

pevnosti při tečení.

Normy:

EN ISO 18274: S Ni 7718 (mod.)

AWS A5.9: ER NiFeCr-2

W.Nr.: 2.4668

Typická analýza %:

C

< 0,1

Si

Cr

18,0

Mn

Ni

53,0

Fe

Nb+Ta

~5,0

Mo

Ti

~1,0

Al

< 0,35

< 0,35

rest

3,0

~0,6

Typické vlastnosti:

Pevnost v tahu AW: 860 N

Pevnost v tahu TZ: 1138 N

Mez kluzu AW:

580 N

Mez kluzu TZ:

900 N

Tažnost A5:

26 %

Tvrdost:

~45 HRc

TZ: precipitačně vytvrzeno 720 °C/8 h,

chladnutí v peci 55 °C/h na 620 °C,

chladnutí na vzduchu 8 h.

Rozměry [mm]:

0,25 x 1000 mm až 0,50 x 1000 mm

0,25 až 0,60 mm cívka 100 g

13