PRŮVODCE RESPIRAČNÍ OCHRANOU

Indikace pro výběr zařízení pro ochranu dýchacích orgánů jsou

založeny na aktuálních znalostech. Před každým použitím respirátorů

ELIPSE se kupující a uživatel musí ujistit, že použité masky a filtry

jsou určené pro příslušný typ škodliviny a její koncentrace. Koneč­

nou odpovědnost za výběr a používání ochranných pomůcek nese

výhradně jejich kupující a uživatel.

• • • Typy filtrů

Prachové filtry jsou schopny zadržovat vzdušné částice a jsou nabí­

zeny v různých konstrukcích, zlepšujících vlastnosti filtrů použitím

různých typů filtračních materiálů o různých tloušťkách, porézno­sti

a površích, pro spolehlivou ochranu proti částicím, plynům a nepříjemným zápachům. Filtry s vložkou s aktivním uhlím obsahují specifické aktivní uhlí, zadržující určité plyny a výpary pomocí absorpce,

zatímco kombinované filtry mohou odstraňovat jak plyny a výpary,

tak také částice.

• • • TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA FILTRŮ

Existují různé typy filtrů prachových částic, které se liší účinností filtrace. V závislosti na tom, jaký typ filtru si vyberete, můžete mít nejvhod­

nější prostředek pro ochranu proti okolnímu vzduchu znečištěnému

různými druhy částic. Vzdušné částice se filtrem zadržují pomocí mechanického a elektrostatického účinku.

V případě plynových filtrů jsou látky zachycovány chemicko-fyzikál­

ním působením aktivního uhlí ve filtru, schopného absorbovat kontaminující látky. Předpokládá se, že účinnost zachytávání plynů na absorbujícím materiálu činí 100%, přinejmenším do naplnění absorpční

kapacity filtračního materiálu. Pro plynové filtry odkazujeme na dobu

naplnění, nebo spíše dobu, po které je filtr nasycen a znečišťující

látka začne procházet filtrem. Tato doba ‘průniku’ závisí na množ­

ství použitého absorbentu, na jeho filtrační kapacitě vůči znečišťující

látce a také na koncentraci znečišťující látky v ovzduší.

Testování správného dosedu na tvář

Testování správného dosedu na tvář je metoda sloužící k zajištění

správného nasazování masky, aby tak nedocházelo k pronikání nefiltrovaného vzduchu přes nesedící okraje masky.

Jedním z cílů tohoto testování je potvrzení skutečnosti, že uživatel je

schopen si masku správně nasadit nastavením jejích popruhů a také

ověření její účinnosti na uživateli.

Dalším cílem je ověření, zda uživatel používá typ a velikost výrobku,

která mu správně sedí a vyhovuje.

Existují dvě hlavní metody:

• Kvalitativní: Testovaný subjekt si nasadí odpovídající masku, poté

umístí nad svoji hlavu ochranný kryt a vytvoří tak komoru. Testovací

roztok jako například Bitrex se nastříká do ochranného krytu, zatím­

co testovaný subjekt provádí řadu cviků. Roztok by měl být cítit pouze

v případě, pokud je maska špatně nasazena.

• Kvantitativní: Subjekt je testován pomocí zařízení Portacount, který

změří počet částic v okolní atmosféře versus počet částic uvnitř

masky, to vám umožní vypočítat Faktor správného dosedu. Tento typ

testu umožňuje také přesné porovnání vhodnosti různých modelů

respirátorů.

Model

www.wirpo.cz

Popis

Qualitative Face Fit Kit

Kód

SPM002

Balení

1 sada

v krabici

Portacount Face Fit Kit

adaptor

SPM414

10 sad v krabici