www.wirpo.cz

Příslušenství pro svařování

WOLFRAMOVÉ ELEKTRODY

• pro svařování metodou TIG

• pro svařování plasmou

• přetavování elektrickým obloukem v inertních atmosférách

• vyjiskřování apod.

Technická

specifikace

Wolfram - Thoriová elektroda

WT 20

WT 30

WT 40

Standardní elektrody, dobrá životnost a zapalování oblouku.

Použití pro TIG svařování stejnosměrným proudem. Pro korozivzdorné a žáruvzdorné oceli, měď, tantal a titan.

Tento typ elektrod se používal v širokém rozsahu v minulosti.

S ohledem na možnost tvorby sekundární radiace v Thoriem

kontaminovaném svarovém kovu, kdy se toto Thorium může

stát samo radioaktivním zářičem (např. při prozařování svarového

spoje) se od tohoto typu pomalu ustupuje a je nahrazován jinými

typy, které zároveň mají delší životnost.

Wolframová elektroda - čistá

WP

Čistá wolframová elektroda se používá pro svařování střídavým

proudem, kde poskytuje vynikající stabilitu oblouku při svařování

různými frekvencemi svařovacího proudu a při různých poměrech

nastavení kladné a záporné vlny.

Použití této elektrody nachází uplatnění při svařování hliníku,

hořčíku a hliníkových bronzů.

Alternativa k červeným elektrodám

Lymox®

Univerzální elektroda bez přísad oxidu Thoria. Elektrody

Lymox® mohou být použity všeobecně pro širokou škálu

aplikací.

• Díky kombinaci různých oxidů prvků vzácných zemin je dosaženo významného zvýšení životnosti a zlepšení charakteristik

zapalování.

• Neobsahují přísady oxidu Thoria, žádné problémy při použití,

nakládání a likvidaci, žádná zdravotní rizika

• 100% opakovatelnost výsledků svařování

• Vhodné pro všechny procesy svařování TIG a plazmou, ideální

pro automatizované procesy svařování, může být použita univerzálně i pro hliník.

Typ

Barevné označení

WP

zelená

Obsah oxidů (%) Typ oxidů

---

---

Lymox

růžová

1,80 - 2,20

Různé oxidy

WC20

šedá

1,80 - 2,20

CeO2

WL10

černá

0,90 - 1,20

La2O3

WL15

zlatá

1,40 - 1,60

La2O3

WL20

modrá

1,90 - 2,10

La2O3

WZ08

bílá

0,70 - 0,90

ZrO2

WT20

červená

1,70 - 2,20

ThO2

WT30

fialová

2,80 - 3,20

ThO2

WT40

oranžová

3,80 - 4,20

ThO2

Wolfram - Cerová elektroda

WC 20

Wolfram - Cerové elektrody poskytují vynikající vlastnosti při

svařování stejnosměrným proudem s nízkým nastavením

svařovacího proudu.

Elektrody mají vynikající zapalovací charakteristiky při

nízkých proudech, dlouhou životnost a šetrnost k životnímu

prostředí.

1

WIRPO s.r.o.

CTBox B8,

Škrobárenská 518/16

617 00 Brno

tel.: +420 543 250 727

wirpo@wirpo.cz

https://eshop.wirpo.cz

www.wirpo.cz

IČ: 253 10 054

DIČ: CZ25310054