www.wirpo.cz

Wolframové elektrody

Wolfram - Lanthanové elektrody

WL 10

WL 15

WL 20

Wolfram - Lanthanové elektrody poskytují excelentní zapalování

oblouku i při opětovném zapalování, dobrou stabilitu oblouku

s nízkou hodnotou vypalování. Použití této elektrody je bez

následné radiace a je považována za vhodnou alternativu

k elektrodám typu WT 20 bez výrazných potřeb změn

parametrů svařování.

Wolfram - Zirkonová elektroda

WZ 8

Wolfram - Zirkonové elektrody poskytují extrémně stabilní oblouk a vynikající přenos proudu srovnatelný s wolfram - thoriovými elektrodami. Díky přísadám oxidu zirkonu mají elektrody

vyšší životnost a zlepšené charakteristiky zapalování oblouku.

Elektrody jsou vhodné pro svařování střídavým proudem hliníku

a hořčíkových slitin.

MATERIÁLY A VHODNÁ VOLBA WOLFRAMOVÝCH ELEKTROD

Volba typu elektrody a polarity závisí od svařovaného materiálu:

1 doporučená volba

2 nouzová možná volba

- nevhodná volba

Proudové zatížení elektrody pro stejnosměrný a střídavý proud

závisí na průměru elektrody.

Rady, tipy:

- dodržujte pro Vámi zvolený typ a průměr W-elektrody

odpovídající svěrné pouzdro a svěrnou kleštinu, zajistíte tak

bezproblémový přenos svařovacího proudu a vysokofrekvenčního napětí pro zapálení oblouku (HF start).

- pro Vámi požadovaný svařovací proud volte odpovídající

průměr W-elektrody a předcházejte tímto přetěžování a pře

hřívání W-elektrody.

- při optimální volbě je úbytek W-elektrody 10-12 mm za tři hodiny svařovacího času

- nastavením svařovacího zdroje zajistěte dostatečnou dobu

dofuku ochranného plynu pro ochranu rozžhavené W-elektro

dy před oxidací.

Podstatný vliv na dokonalé provedení sváru má také úprava

konce Wolframové elektrody před svařováním, a to podle svařovacího napětí, stejnosměrný ( DC ) nebo střídavý ( AC ).

Pokud je u zdrojů pro střídavý proud volba průměru wolframových elektrod pro tvorbu Kaloty („kulička“ na konci elektrody)

dodržujte toto nastavení.

Pokud je proud příliš nízký bude elektroda nedostatečně zatížena s nestabilním a rotujícím obloukem. Přetížení elektrody

způsobí nadměrné odtavování wolframu, který se následně

dostává do svarové lázně.

Materiál

Typ elektrody

DC + DC -

AC

Hliník

WL 15, WP, WZ 8

2

2

1

Slitiny hliníku

WL 15, WP, WZ 8

2

-

1

Hořčík

WP

-

2

1

Slitiny hořčíku

WP

-

2

1

Uhlíkové oceli

WL 15, WC 20, WT 20

1

-

-

Nerez oceli

WL 15, WC 20, WT 20

1

-

-

Hliníkový bronz

WP

-

-

1

Křemíkový bronz

WL 15, WC 20, WT 20

1

-

2

Nikl, slitiny niklu

WP

1

-

-

Měd

WL 15, WC 20, WT 20

1

-

-

Bronzi ostatní

WL 15, WC 20, WT 20

1

-

2

Titan

WL 15, WC 20, WT 20

1

-

2

Wolframové elektrody jsou vyrobeny a dodávány dle DIN EN 26

848 a dle ANSI/AWS A5.12.

Balení po 10 ks, standardní délka 175 mm

Úhel zbroušení je většinou výrazně ostrý až 30°. Toto je ale

velmi individuální, podle typu a výrobce plazmových hořáků.

Dodržujte tedy servisní pokyny jednotlivých výrobců plazmových hořáků.

-Broušení wolframových elektrod provádějte pokud možno na

brusce s kotoučem z diamantu, abyste tak zabránili znečištění

elektrody jinými materiály, protože takto znečištěné elektrodě

klesá její bod tavení.

-Rozhodný vliv na hoření a tvar oblouk má také směr broušení

elektrody. Konečný tvar nabroušení musí být proveden tak aby

směr broušení a vrypů byl souběžný s osou wolframové elektrody. Oblouk hoří klidněji a má menší průřez,čímž se zvyšuje

proudová hustota oblouku.

V případě, že broušení provedete kolmo na osu elektrody, bude

oblouk hořet neklidně a bude tvořit velký, nežádoucí „zvon“ a

koncentrace tepla bude výrazně menší, životnost wolframové

elektrody se zmenší.

2

WIRPO s.r.o.

CTBox B8,

Škrobárenská 518/16

617 00 Brno

tel.: +420 543 250 727

wirpo@wirpo.cz

https://eshop.wirpo.cz

www.wirpo.cz

IČ: 253 10 054

DIČ: CZ25310054