HOBBY, CYKLO, MOTO

LUBRICAT

Mazací sprej pro řetězy s PTFE

•O

 dolává oxidaci a vodě

•P

 oužití při teplotách

od -20 °C do + 150 °C

•B

 ez freonů a silikonu

• Vysoká atmosférická odolnost

• Velmi dobrá odolnost vůči zásadám

• Vysoká mazací schopnost,

voděodolné vlastnosti.

Po nanesení produktu vzniká lehká

pěna, která se okamžitě rozpustí a díky

svému složení proniká do ok řetězů.

Mazivo udržuje řetěz namazaný po mnoho kilometrů bez přilnutí prachu nebo

znečištění.

LUBRICAT je vysoce kvalitní mazivo,

obsahující PTFE a maže i za vysokých

tlaků.

Použití:

Protřepejte důkladně dózu a produkt

nastříkejte mezi vnitřní a vnější články

řetězu. Počkejte několik sekund až dojde k průniku produktu do ošetřovaných

součástí. Má trysku s mini aplikátorem,

který umožňuje použití na těžko dostupná místa.

S obsahem PTFE, který je velmi dobrým

mazivem a penetračním činidlem.

Mazací prostředek s PTFE pro řetězy

jízdních kol - k mazání všech typů řetězů.

Obj. č.: SI-LUBRICAT

Balení: Sprej 200 ml

Ks v kartonu: 25

PULITEL

Čistící prostředek pro rámy jízdních kol

• Čistící a ochranný sprej pro rámy

jízdních kol a motocyklů

• Směs čistících, rozpouštěcích

a voduodpudivých činidel

• Nažloutlý roztok

• Hnací plyn bez zápachu a VOC

• Použití při teplotách

od -15 °C do + 170 °C

• Neobsahuje CFC a chloridy

• Vydatnost cca 25-35 m2

PULITEL je vysoce kvalitní odmašťo- Použití:

vač a ochranný prostředek pro rámy Protřepejte důkladně dózu a produkt

nastříkejte ze vzdálenosti 10 cm na oše­

a řetězy jízdnich kol, motocyklů apod.

třované části. Nechte ho několik sekund

Odstraňuje dehet, olej, mastnotu, za- působit a poté vyčistěte suchým hadříschlou nečistotu, lepidla. Nedoporučuje kem. Má malý aplikátor pro snadnější

se používat na lakované a plastové díly. použití.

Obsahuje ochranný prostředek, který

chrání ošetřené povrchy proti oxidaci

a rezivění.

Může být použit k čištění a ochraně

rámů, řetězů kol i motocyklů, převodů

kol. Odpuzuje vodu.

SILTEL

Leštící přípravek pro rámy jízdních kol

•L

 eštidlo a ochranný sprej pro rámy

jízdních kol a motocyklů

•S

 měs rozpouštědel, čistících

a voduodpudivých činidel

•B

 ezbarvý, hnací plyn bez zápachu

a VOC

•P

 oužití při teplotách

od -20 °C do +150 °C

• Vydatnost cca 10–20 m2

• Bez freonů a chloridů

• Obsahuje silikon

SILTEL je vysoce kvalitní leštící

a ochranný sprej pro rámy jízdních kol.

Chrání proti oxidaci atmosférickými vlivy a kyselými látkami potu. Zabraňuje

znečištění rámu kol a motocyklů blátem,

prachem a špínou. Je vhodný pro všechny typy rámů: hliník, železo, nerez, karbon. Vytváří zářivý efekt rámům a také

chromovým dílům. Lze použít k ochraně

plastových částí a O-kroužků. Nemá vliv

na barvené povrchy.

Obj. č.: SI-PULITEL

Balení: Sprej 400 ml

Ks v kartonu: 12

Použití:

Nastříkejte produkt ze vzdálenosti 10 cm

na rám a po chvíli vyleštěte suchým hadříkem.

Obj. č.: SI-SILTEL

Balení: Sprej 400 ml

Ks v kartonu: 25

17