Ve spolupráci s GTV Verschleiss-Schutz GmbH realizujeme instalace INTEGROVANÝCH SYSTÉMŮ podle potřeb zákazníka a nabízíme plnou podporu při řešení Vašeho projektu, včetně plánování, poradenství, návrhu koncepce nejvhodnějšího řešení k samotné realizaci a výcviku budoucího

personálu.

Za posledních 10 let společnost GTV realizovala

více jak 100 těchto instalací po celém světě.

• Zaručená kompatibilita všech rozhraní a instalovaných periferií - žádné neočekávané

komplikace

• Garantovaný termín spuštění vaší výroby

• Kompletní podpora prostřednictvím zkušených

techniků, inženýrů a vývojových pracovníků.

Naši klienti proto vždy dostanou nejvhodnější zařízení sestavené na míru, specificky zaměřené na konkrétní požadavky.

• Zařízení pro různé technologie nástřiku: komplexní systémy kombinující jednotlivé technologie nástřiků integrované

do jednoho řídícího a ovládacího systému.

• Kabiny a akustické komory

• Odsávací jednotky

• Zařízení pro tryskání – podle požadavků i automatizované systémy

• Manipulační a polohovací technika

• Speciální sestavy zařízení: nanášecí centra sestavené na míru pro použití v konkrétních aplikacích (nanášecí

Individuální

řešení

na

míru

Vašim

potřebám. centra pro papírenský a tiskařský průmysl, nanášení velkorozměrových komponentů apod.).

Zákazník je středem našeho zájmu.

• Multiplexní systémy: dva anebo více hořáků v paralel...proto se zaměřujeme na Vaše potřeby a přání ve snaze ním zapojení s jednou řídící jednotkou - zvýšení produktivity a redukce výrobního času.

poskytnout nejlepší řešení pro Vaši aplikaci.

Speciální řešení pro zákazníky nabízí optimum spolehlivos- • Manipulační a polohovací zařízení: speciálně na míru

sestavená zařízení podle potřeby s 1 až 9 numerickými

ti, kvality a efektivity.

osami. Manipulátory pro robustní součásti sestavené z

Společně zvýšíme Vaši produktivitu!

průmyslových robotů (KUKA, ABB, Fanuc apod.) a přizpůsobených upínacích a pojezdových zařízení (pojezdové

zařízení, rotační a naklápěcí stroje apod.).

SPECIÁLNÍ ŘEŠENÍ PRO ZÁKAZNÍKY