Standard a inovace

21

Ochranné rukavice proti horku JUTEC spojují ochranu a uživatelský komfort v zájmu nejvyšší možné bezpečnosti. Vyrábíme rukavice pro

každé použití a každé pracovní prostředí, kde hraje roli teplo. Máme přes 30 let zkušeností na úseku pracovišť s vysokým teplem

a všechny naše rukavice vyrábíme s cílem garantovat maximální bezpečnost a optimální vhodnost pro taková pracoviště. Naše zkušenosti v každé jednotlivé fázi výroby zaručují konstantně vysoký standard bezpečnosti a kvality. Ve spolupráci s nejrůznějšími průmyslovými odvětvími, jako jsou například slévárenství, kovoprůmysl a sklářství vyvíjíme nové inovativní a individuální řešení pro vyšší

bezpečnost na pracovišti a to pro celý svět.

Nemusí to přirozeně vždy být výroba na míru. Náš rozsáhlý standardní program pokrývá již celou řadu aplikací. Uznávaná certifikační

místa již také testovala a certifikovala vedle ochranného oblečení proti horku také rukavice.

Můžete si vybrat mezi palčáky, rukavice se 3 nebo 5 prsty. Potřebujete lepší ochranu proti kontaktnímu teplu, nebo by rukavice měla lépe

odolávat opotřebení?

Rádi Vám poradíme a na Vaše přání Vám rádi zašleme podklady pro analýzu potřeby rukavic, aby bylo možno určit správné rukavice podle parametrů Vašeho pracoviště.

EN 407:2004

EN 388 : 2003

EN 388:2016

DIN EN 12477:2005

A|B|C|D|E|F

A|B|C|D

A|B|C|D|E

A|B

Norma EN 407:2004

Norma EN 407 popisuje tepelná rizika rukavic pro ochranu proti teplu. Vlastnosti

rukavice musí být znázorněny pomocí vyobrazeného piktogramu s šesti

Kód

Popis

Stupně

A

Chování při hoření

0–4

B

Kontaktní teplo

0–4

C

Konvekční teplo

0–4

číslicemi pro jednotlivé výkonnostní úrovně. Rukavice pro ochranu proti teplu jsou

D

Sálavé teplo

0–4

zkušebními ústavy obecně testovány v těchto teplotních úrovních:

E

Malý rozstřik roztaveného kovu

0–4

1 = 100°C, 2 = 250°C, 3 = 350°C a 4 = 500°C

F

Velké množství tekutého kovu

0–4

Norma EN 388:2003

Ochranné rukavice proti mechanickým rizikům musí dosahovat minimálně jednu z vlastností [„A“ až „D“]. Mechanické vlastnosti rukavice musí být charakterizovány vedle znázorněným piktogramem se čtyřmi číslicemi pro výkonnostní úrovně. Konstrukční vzorky podle

Kód

Popis

Stupně

A

Odolnost proti otěru

0–4

B

Odolnost proti řezu- varianta 1

0–5

C

Odolnost proti trhání

0–4

D

Odolnost proti propíchnutí

0–4

Popis

Stupně

EN 388:2003 mají platnost do roku 2021. Konstrukční vzorky s propadlou platností musí být

znovu certifikovány podle nové EN 388:2016!

Norma EN 388:2016

Vedle doposud ještě platné EN 388:2003 se při nových certifikacích ochranných rukavic

používá od začátku roku 2016 EN 388:2016. Novinkou v EN 388:2016 je TDM*-zkouška

Kód

A

Odolnost proti otěru

0–4

B

Odolnost proti řezu- varianta 1

0–5

C

Odolnost proti trhání

0–4

odolnosti proti řezu (varianta 2) . Zde není odolnost proti řezu vyjádřena nějakým abstrakt-

D

Odolnost proti propíchnutí

0–4

ním faktorem (viz „varianta 1“), nýbrž uvedena v newtonech. Varianta 1 a 2 jsou zásadní

E

Odolnost proti řezu- varianta 2

A-F

volitelné: Ochrana před nárazy

(P)

rozdílné testovací metody, které spolu nijak nesouvisí. Ochranná rukavice, která má podle

varianty 2 velmi vysokou ochranu proti řezu, může mít podle varianty 1 velmi nízkou ochranu proti řezu.

Norma EN 12477:2005

Typ A: Rukavice plní vysoké požadavky a jsou doporučeníhodné pro těžké metody sváření

Typ B: Rukavice poskytují větší volnost pohybu a jsou používány na příklad při TIG sváření.

*Tomodynamometr