4

Bezpečnost v žáru boje

Pro zajištění bezpečnosti lidí jsou nutné osobní ochranné prostředky (OOP).

S pomůckami osobní ochrany od společnosti JUTEC jsou zaměstnanci maximálně vybaveni pro práci na pracovištích vystavených horku.

Perfektní ochranné oděvy chránící před teplem, s hliníkovou vrstvou, doplněné rukavicemi a ochranou hlavy.

Uživatelé jsou chráněni před ohrožením sálavým/kontaktním teplem.

Sálavé teplo = vysoká teplota prostředí bez přímého kontaktu OOP se zdrojem tepla.

Kontaktní teplo = přímý kontakt se zdrojem tepla (poletující jiskry nebo horká struska).

Možné následky přehřátí během práce vystavené žáru.

Možné následky přehřátí během práce vystavené žáru

Dodatečná zátěž

37°C

mögl

glic

iche

e ges

esun

undh

dhei

eitl

tlic

iche

he Fol

o gen

37°C

ŽÁR

36°C

32°C

28°C

PRÁCE

34°C

31°C

• Ve

V rsagen

rs

nnásledky:

Thermoregulation

Možné zdravotní

36°C

ŠPATNÉ OOP

• Kr

K eislaufstö

töru

r ngen

• sc

schl

hlechtes Woh

hl

o lbefin

nde

den

n

• Hi

Hitz

tzes

es

ser

e schö

öpf

pfun

ung

un

g

• Be

Bela

last

stun

un

ung

ng de

d stěla

Selhání termoregulace

Herz-Krrei

e slau

aufau

f-Sy

Syst

stem

em

Zatížení kardiovaskulárního

• Hitzekrä

ämpfe | Hit

itze

z sc

schl

hlag

ag

• Hyperthe

hermie

systému

• Kreislau

ufk

f ollaps

Obecné nepohodlí

• Multiorg

rganversag

gen

Únava z tepla

• Tod

Tepelný ráz / svalové křeče

Hyperthermie

Multiorgánové selhání

Smrt