Měřicí a regulační technika

Programový regulátor DIGIT 700 - WELDOTHERM®

Programový regulátor DIGIT 700 je dalším zdokonalením řady DIGIT a byl optimalizován speciálně pro

požadavky žíhací techniky. Osvědčená číslicová klávesnice umožňuje komfortní zadávání parametrů programu. Pět doplňkových funkčních tlačítek usnadňuje ovládání a nastavování programu. Grafický displej

neustále indikuje přehled všech důležitých informací

jako je nastavená hodnota, skutečná hodnota, grafický

běh programu, stav zapojení výstupů atd. DIGIT 700

nabízí možnost regulace tří kanálů jedním programem.

Pokud bude požadováno více regulačních kanálů, exi­

stuje možnost Master / Slave propojení několika regulátorů DIGIT 700.

Technické parametry

Zadávání programů /

ovládání:

Zobrazení/displej:

Počet senzorových vstupů:

Počet reléových výstupů:

Počet analogových výstupů

(volitelně):

Počet programů:

Počet úseků na program:

Rozměry (š x v x h):

Hmotnost:

Obj. číslo

400000

číslicová klávesnice, 5 funkčních

tlačítek

LCD, 256 barev / 320 x 240 bodů

3 (konfigurovatelné)

3 (konfigurovatelné)

max. 3 (konfigurovatelné)

50

7 + doba předstihu

96 x 96 x 205 mm vč. zasouvací svorky

0,7 kg

Výrobek

Programový regulátor DIGIT 700

DIGIT 700

Programový regulátor TC 80 - WELDOTHERM®

Programový regulátor TC 80 je inovací regulátoru

TC 60. Programování a ovládání se provádí pěti funk­

čními tlačítky a kontrolovat jej lze na dvou dobře čitelných 7 segmentových displejích. Při zadávání programu

se zobrazí zadané parametry a v průběhu programu

skutečná hodnota a nastavená hodnota nebo zbývající

doba setrvání při dané teplotě.

Průběh programu je dále znázorněn schématicky.

Lze uložit 6 různých programů a v případě potřeby je

navzájem propojit.

Technické parametry

Zadávání programů:

Počet programů:

Displej akt. hodnot:

Displej zadaných hodnot:

Počet oddílů

pro každý program:

Síťové napětí:

Hmotnost:

Rozměry (š x v x h):

Obj. číslo

400110

TC 80

24

5-ti funkčními tlačítky

6, možnost propojení programů

sedmimístný červený

sedmimístný zelený

3 + 1 + doba rozběhu

230 V, 50 / 60 Hz ±10 %

0,21 kg

70 x 130 x 75 mm

Výrobek

Programový regulátor TC 80