Měřicí a regulační technika

Velký ukazatel teploty WELDOTHERM®

Velký ukazatel teploty WELDOTHERM® umožňuje sledování teplot z velké vzdálenosti. Používá se tam, kde

nelze parametry tepelného zpracování sledovat přímo.

Výška znaků je standardně 50 mm, možné jsou i jiné

výšky, takže lze sledovat max. 64 vstupů (standard

6 x typ K).

Velký ukazatel má rozhraní RS232/485.

Technické parametry

Výška znaků:

Vzdálenost pro čtení:

Rozměry (š x v x h):

Hmotnost:

50 mm

25 m

479 x 121 x 70 mm

1,3 kg

Obj. číslo

400800

Výrobek

Velký ukazatel teploty WELDOTHERM®

Velký ukazatel teploty

Svářecí semafor WELDOTHERM®

Svářecí semafor WELDOTHERM® umožňuje snadné

sledování mezních hodnot teploty během procesu svařování. K ovládacímu přístroji lze připojit tři semafory.

Limitní hodnoty lze individuálně konfigurovat přes dotykový panel.

Svářecí semafory Weldotherm lze používat s jakýmkoliv běžným žíhacím zařízením nebo také pro sledování

ovládání pece.

V případě použití žíhacího zařízení s regulačním systémem Digit 1000 lze semafor připojit k zařízení přímo

bez dotykového panelu a ovládací jednotky.

Obj. číslo

400900

400901

400902

Výrobek

Dotykový panel TP-LED

Ovládací jednotka SG-LED

Svářecí semafor S-LED

Obrázek ukazuje (zleva doprava):

typ dotykového panelu: TP-LED

typ ovládací jednotky: SG-LED

typ svářecího semaforu: S-LED

27

27