Žíhací zařízení

WELDOTHERM® - VAS s DIGIT 1000

Žíhací zařízení WELDOTHERM® VAS s vícezónovým

systémem regulace teploty Digit 1000 Vám nabízí nejmodernější techniku.

Dosud běžné jednotlivé programové regulátory jsou

v případě této techniky nahrazeny regulačními moduly

ovládanými pomocí dotykových panelů. Lze naprogramovat až 36 regulačních zón.

Zóny lze regulovat jednotlivě, po skupinách nebo v kombinaci, kdy jsou časově a teplotně vzájemně nezávislé.

Digit 1000 lze kontrolovat a ovládat na PC.

Kalkulátor žíhacích deček

6

Ovládání

Uživatel může být o všech relevantních datech průběžně informován e-mailem, přes GSM modem může navíc

prostřednictvím svého mobilního telefonu zasahovat do

procesu žíhání.

Kontrola žíhacího proudu rozpozná vadné topné články

a spolu s rozšířenou kontrolou stykačů přispívá k maximální bezpečnosti procesu žíhání.

Všechny naměřené hodnoty se digitálně zaznamenávají

a ukládají na paměťovou kartu CF. Data lze přenášet pomocí rozhraní USB.

Graf teplota / čas