Spotřební materiál

Minerální vlna WELDOTHERM®

Minerální vlna v pozinkovaném drátěném pletivu představuje standardní izolaci v případě lokálního tepelného zpracování. Ve spojení s rohožemi z keramického

vlákna k zakrytí žíhacích prvků může být použita opakovaně.

Pozinkované drátěné pletivo zajišťuje při použití háčků

na rohože pevné a neprodyšné sepnutí. K ustřižení na

potřebný rozměr lze použít nůžky na minerální vlnu.

Minerální vlna

Obj. č.

Výrobek

Tloušťka mm

600200

600201

Minerální vlna v drátěném pletivu

Minerální vlna v drátěném pletivu

50

100

Šířka

mm

500

500

Délka

mm

5000

2500

Balení

m2

2,5

1,25

Obj. hmot.

kg/m3

100

100

Tkanina z oxidu křemičitého TYGASIL - WELDOTHERM®

Ideální alternativa ke keramickému vláknu a minerální

vlně! Tkanina TYGASIL je vhodná jako univerzální izolace u předehřívacích a žíhacích procesů na potrubí,

aparátech, armaturách atd. Na obrobek se instaluje ovinutím v potřebné izolační tloušťce a proti sklouznutí se

fixuje přezkovými pásy odolnými vůči vysokým teplotám. Na rozdíl od keramického vlákna a minerální vlny

lze tkaninu TYGASIL použít vícekrát a navíc umožňuje

uživatelsky optimální manipulaci.

Tkanina TYGASIL

34

Obj. číslo

600100

600101

600102

600103

600104

600105

600106

600107

600108

600109

600110

600111

600112

600113

600114

600115

600116

600150

Výrobek

TYGASIL 300 x 610 mm

TYGASIL 600 x 610 mm

TYGASIL 900 x 610 mm

TYGASIL 1200 x 610 mm

TYGASIL 1500 x 610 mm

TYGASIL 1800 x 610 mm

TYGASIL 2500 x 610 mm

TYGASIL 3000 x 610 mm

TYGASIL 3500 x 610 mm

TYGASIL 4000 x 610 mm

TYGASIL 4500 x 610 mm

TYGASIL 5000 x 610 mm

TYGASIL 5500 x 610 mm

TYGASIL 6000 x 610 mm

TYGASIL 6500 x 610 mm

TYGASIL 7000 x 610 mm

TYGASIL 7500 x 610 mm

Pásy s přezkou pro Tygasil

Limit

použití °C

750

750