Materiálový list

SubCORTM SL P92

Strana 2/2

Objednací číslo

Průměr

Balení

SCP92UP24

2,4 mm

25 kg / K415

SCP92UP40

4,0 mm

25 kg / K415

WIRPO s.r.o., Škrobárenská 518/16 - Hala B8, 617 00 Brno, tel.: +420 543 250 727, wirpo@wirpo.cz, www.wirpo.cz