Materiálový list

Durit B

Strana 1/1

SKUPINA:

Wolfamkarbidy a jejich slitiny

METODA:

Pájení a navařování plamenem (31)

TYP:

Navařování wolframkarbidu plamenem.

NORMY:

EN 14700: T Ni20

JINÉ:

DIN 8555 : G 21-GF-50- CGZ

VÝROBCE:

Zander Schweisstechnik

MATERIÁLY:

Niklový drát s nalisovaným obalem tvořeným směsí Cr, B, Si a spékaným wolfram-karbidem (FTC). Návar je

tvořen Ni-Cr-B-Si matricí s vloženým FTC,

navařovat lze na feritické a austenitické oceli a odlitky. Díky matrici je nízká pracovní teplota 900°- 1050°C,

vynikají smáčivost.

POUŽITÍ:

Keramický průmysl, zpracování písků a minerálů, chemický průmysl, petrochemický průmysl, dopravní

šneky a díly odolné otěru a korozi.

Návar je odolný otěru i v korozním prostředí, např. kyseliny, louhy apod.

Návar neprovádět oxidačním plamenem (přebytek kyslíku).

CHEMICKÉ SLOŽENÍ

WC

NiCrBSi

65

35

MECHANICKÉ VLASTNOSTI

Velikost vložených zrn FTC v matrici je volitelná podle potřeby aplikace - v rozpětí od 0,25 mm až do 2,0 mm.

TVRDOST:

Matrice - 45 HRC, WC - 2 360 HV

POLOHY:

PRŮMĚRY A BALENÍ

Objednací číslo

Průměr

Balení

4,0 x 700 mm

5 kg

5,0 x 700 mm

5 kg

6,0 x 700 mm

5 kg

8,0 x 700 mm

5 kg

WIRPO s.r.o., Škrobárenská 518/16 - Hala B8, 617 00 Brno, tel.: +420 543 250 727, wirpo@wirpo.cz, www.wirpo.cz