Materiálový list

Cromacore 2209T1

Strana 1/1

SKUPINA:

Nerezavějící a vysokolegované

METODA:

Plněné elektrody pro metodu MAG/MIG/MOG (135, 136, 138, 114)

TYP:

Plněná elektroda s rutilovou náplní FCAW/ MAG

NORMY:

EN ISO 17633-A : T 22 9 3 N L P M21 1

AWS SFA-A5.22 : E2209T1-4

VÝROBCE:

Elga

MATERIÁLY:

1.4462 , 1.4362 , 1.4417 , 1.4583 apod., heterogenní spoje výše uvedených materiálů s materiály typu HI,

HII, 17Mn14, 15Mo3, StE 355 a další

POUŽITÍ:

Trubičkový drát pro svařování Cr-Ni ocelí v ochranných atmosférách. Svařování korozivzdorných duplexních

ocelí. Pro dvoufázové ( duplexní ) antikorozní materiály přechodové vrstvy duplex + oceli nelegované a

nízkolegované, při svařování dodržet nízké vnesené teplo na úrovni okolo 10 kJ / cm, aby při chladnutí

svarové lázně byl zachován poměr austenitu a feritu, vysoká odolnost vůči důlkové korozi a koroznímu

praskání pod napětím. FN=37

CHEMICKÉ SLOŽENÍ

C

Mn

Si

P

S

Cr

Ni

Mo

0,027

0,97

0,50

0,027

0,007

22,2

9,0

3,2

MECHANICKÉ VLASTNOSTI

Rp0,2

[MPa]

Rm

[MPa]

A5

[%]

Nárazová energie ISO-V

[J]

715

830

27

-46°C

42

POLARITA:

DC+

PLYN:

M21

POLOHY:

PRŮMĚRY A BALENÍ

Objednací číslo

Průměr

Balení

9478-1012

1,2 mm

15 kg/WBS

WIRPO s.r.o., Škrobárenská 518/16 - Hala B8, 617 00 Brno, tel.: +420 543 250 727, wirpo@wirpo.cz, www.wirpo.cz