Materiálový list

Zander F - Durit G

Strana 1/1

SKUPINA:

Wolfamkarbidy a jejich slitiny

METODA:

Plněné elektrody pro metodu MAG/MIG/MOG (135, 136, 138, 114)

TYP:

Plněná elektroda FCAW / MAG

NORMY:

EN ISO 14 700 : T Fe 20

AWS 5.21 : není kodifikováno

VÝROBCE:

Zander Schweisstechnik

MATERIÁLY:

Trubičkový drát, plněný spékaným wolfram-karbidem (FTC), návar je tvořen martenzitickou matricí s

vloženým FTC, navařovat lze oceli a ocelové odlitky obsahem max. 0,45% uhlíku, návar obrobitelný pouze

broušením, nepřekračovat maximální svařovací parametry pro daný průměr drátu, aby nedocházelo k

rozpadu wolfam-karbidových zrn.

POUŽITÍ:

Speciální trubičkový drát pro navařování wolfram-karbidu elektrickým obloukem metodou MOG. Keramický

průmysl, zpracování písků a minerálů, dobývání hornin, dopravní šneky a díly pro podmínky extrémní

abraze.

CHEMICKÉ SLOŽENÍ

Fe

WC

40

60

MECHANICKÉ VLASTNOSTI

TVRDOST:

64-66 [ HRC ]

POLARITA:

DC+

POLOHY:

PRŮMĚRY A BALENÍ

Objednací číslo

Průměr

Balení

WSCF16-3

1,6 mm

15 kg / BS300

WSCF20-3

2,0 mm

15 kg / BS300

WSCF24-3

2,4 mm

15 kg / BS300

WSCF28-3

2,8 mm

15 kg / BS300

WSCF32-3

3,2 mm

15 kg / BS300

WIRPO s.r.o., Škrobárenská 518/16 - Hala B8, 617 00 Brno, tel.: +420 543 250 727, wirpo@wirpo.cz, www.wirpo.cz