Materiálový list

SubCORTM SL 840 HC

Strana 1/2

SKUPINA:

Nelegované a nízkolegované oceli

METODA:

Plněné elektrody pro svařování pod tavidlem (125)

VÝROBCE:

Hobart Brothers Inc.

KLASIFIKACE EN ISO 14 171-A : S 46 6 FB T3Ni1

DRÁTU:

AWS SFA-5.23 : F7A8-EC-G

POLARITA:

DC+

POLOHY:

APLIKACE

Konstrukční díly a strojní zařízení, kolejové trakce. Poskytuje svarový kov extrémně odolný vůči trhlinám v kombinaci s velmi

nízkým obsahem difůzního vodíku. Vhodný pro svařování žárupevných a jemnozrnných ocelí. Vysoká čistota svarového kovu

pro zkoušky RTG.

TYPICKÉ ZÁKLADNÍ MATERIÁLY

S315(NL1/2)-S460(NL1/2)

A 516/A 255/A 333/A 350/A 612/A 707

KLASIFIKACE KOMBINACE DRÁT/TAVIDLO

Tavidlo

EN ISO 14 171-A

SWX 140

S 46 6 FB T3Ni1

CHEMICKÉ SLOŽENÍ SVAROVÉHO KOVU % (TYPICKÉ HODNOTY) V KOMBINACI S TAVIDLEM

Tavidlo

Mn

Ni

SWX 140

0,10

0,30

MECHANICKÉ VLASTNOSTI

Tavidlo

SWX 140

Stav

Rp0,2

[MPa]

Rm

[MPa]

A5

[%]

AW

520

570

30

SR

520

570

30

Nárazová energie ISO-V

[J]

-20°C

-40°C

-60°C

160

120

100

140

120

AW : po svaření, SR: po žíhání ke snížení pnutí 620°C ±15°/ 1h

SCHVÁLENÍ

S tavidlem

CE

SWX 140