Materiálový list

SWX 120

Strana 1/3

SKUPINA:

Tavidla

METODA:

Plné dráty pro svařování pod tavidlem (121)

VÝROBCE:

Hobart Brothers Inc.

KLASIFIKACE

EN ISO 14174: S A AB 1 57 AC H5

TAVIDLA:

TYP

TAVIDLA:

Aglomerované bazické tavidlo

Polarita

Bazicita

(Boniszewski)

Zrnitost

HDM

Hustota

Dolegování

DC+/AC

1,9

0,2-1,6 mm

< 5ml/100g svarového kovu

~ 1,2 kg/dm3

Mírně Mn

Obsah Si a Mn ve svarovém kovu v závislosti na analýze

drátu.

Jednodrát, pr. 4,0 mm, DC+, 30 V, 60 cm/min.

CHEMICKÉ SLOŽENÍ TAVIDLA

Al2O3+MnO

SiO2+TiO2

CaO+MgO

CaF2

~ 35

~ 20

~ 25

~ 20

APLIKACE

Tlakové nádoby, stožáry větrných elektráren, ocelové konstrukce. Tavidlo pro jedno i více drátové svařování, včetně

dvojdrátu a tandemu.

TYPICKÉ ZÁKLADNÍ MATERIÁLY