Materiálový list

Megafil ® A 864 M

Strana 1/1

SKUPINA:

Návary a renovace

METODA:

Plněné elektrody pro metodu MAG/MIG/MOG (135, 136, 138, 114)

TYP:

Trubičkový drát s kovovou náplní FCAW / MOG

NORMY:

EN ISO 14700 : T Fe 13

JINÉ:

DIN 8555 : MSG 10-GF-65-G

VÝROBCE:

Drahtzug Stein - ITW Welding

MATERIÁLY:

Vysoká výtěžnost návarového kovu. Nový typ materiálu postaveného na legování bórem, martenzitická

matrice s jehlicemi boridů a karbidů bóru. Při vysoké tvrdosti má excelentní otěru vzdornost a odolnost vůči

všem typům abraze. Snadné ovládání svarové lázně, svarový kov neteče tak hustě jako materiály na bázi

vysokého uhlíku a chrómu. Netvoří při hoření karcinogenní splodiny chrómu. Návar lze obrobit pouze

broušením. Návarové housenky klást bez rozkyvu. Pro dostavbu chybějícího materiálu použít Megafil 731B.

Trhliny na povrchu návaru jsou dány složením materiálu, ale nesnižují otěruvzdornost a vlastnosti návaru.

POUŽITÍ:

Vysoce legovaný trubičkový drát s kovovou náplní s vlastní ochranou pro navařování metodou MOG ( open

arc ), netvoří strusku, použití pro metodu MAG se směsi Ar-CO2 je možné. Těžební, důlní a ocelářský

průmysl, návary nástrojů, těžké stavební a zemědělské stroje, řetězové dopravníky, míchací lopatky,

rozmetací kola, cementárny, cihelny, pancéřování ploch a komponentů s požadavkem na vysokou odolnost

vůči abrazi, dopravní šneky apod.

CHEMICKÉ SLOŽENÍ

C

Mn

Si

Cr

Ni

B

Fe

0,5

1,1

0,3

0,3

1,5

4,8

rest

MECHANICKÉ VLASTNOSTI

Výsledná tvrdost, stejně jako struktura návaru je závislá na základním materiálu, parametrech navařování, tepelném režimu

( předehřev, interpass teplota, chladnutí apod.), počtu vrstev, síle a tvaru navařovaného komponentu.

TVRDOST:

60-68 [ HRC ] ve 2. vrstvě

POLARITA:

DC+

PLYN:

M21

POLOHY:

PRŮMĚRY A BALENÍ

Objednací číslo

Průměr

Balení

MFA864M12

1,2 mm

16 kg / K300

MFA864M16

1,6 mm

16 kg / K300

WIRPO s.r.o., Škrobárenská 518/16 - Hala B8, 617 00 Brno, tel.: +420 543 250 727, wirpo@wirpo.cz, www.wirpo.cz