Materiálový list

Zander F - Durit Ni

Strana 1/1

SKUPINA:

Wolfamkarbidy a jejich slitiny

METODA:

Plněné elektrody pro metodu MAG/MIG/MOG (135, 136, 138, 114)

TYP:

Plněná elektroda FCAW / MOG

NORMY:

EN ISO 14 700 : T Ni 20

AWS 5.21 : není kodifikováno

VÝROBCE:

Zander Schweisstechnik

MATERIÁLY:

Trubičkový drát s NiCrBSi matricí, plněný spékaným wolfram-karbidem (FTC), návar je odolný opotřebení i

koroznímu prostředí - kyseliny a louhy atd. Návar obrobitelný pouze broušením, nepřekračovat maximální

svařovací parametry pro daný průměr drátu, aby nedocházelo k rozpadu wolfam-karbidových zrn.

POUŽITÍ:

Speciální trubičkový drát pro navařování wolfram-karbidu elektrickým obloukem metodou MOG. Návary na

feritické i austenitické oceli, odlitky a strojní díly, čepele mixérů, šneky dopravníků, ventily kalových

čerpadel, korozivzdorné vrstvy vystavené silnému abrazivního opotřebení např. v chemickém a

potravinářském průmyslu.

CHEMICKÉ SLOŽENÍ

WC

NiCrBSi

55

45

MECHANICKÉ VLASTNOSTI

POLARITA:

DC+

PLYN:

M21

POLOHY:

PRŮMĚRY A BALENÍ

Objednací číslo

Průměr

Balení

1,6 mm

15kg / BS300

WIRPO s.r.o., Škrobárenská 518/16 - Hala B8, 617 00 Brno, tel.: +420 543 250 727, wirpo@wirpo.cz, www.wirpo.cz