Materiálový list

Durit Ni A

Strana 1/1

SKUPINA:

Wolfamkarbidy a jejich slitiny

METODA:

Pájení a navařování plamenem (31)

TYP:

Navařování wolframkarbidu plamenem

NORMY:

EN 14700 : T Ni20

JINÉ:

DIN 8555 : G 21-GF-50- GZ

VÝROBCE:

Zander Schweisstechnik

MATERIÁLY:

Trubičková elektroda, plněná spékaným wolfram-karbidem (FTC). Návar je tvořen Ni-Cr-B-Si matricí s

vloženým FTC. Navařovat lze na feritické a austenitické oceli a odlitky.

Návar neprovádět oxidačním plamenem (přebytek kyslíku.)

Velikost vložených zrn FTC v matrici je 0,25 - 0,84 mm ( jiné zrnitosti na vyžádání), díky matrici je nízká

pracovní teplota 900°- 1050°C s vynikající smáčivostí.

POUŽITÍ:

Keramický průmysl, zpracování písků a minerálů, chemický průmysl, petrochemický průmysl, dopravní

šneky a díly odolné otěru a korozi.

návar je odolný otěru i v korozním prostředí, např. kyseliny apod.

CHEMICKÉ SLOŽENÍ

WC

NiCrBSi

65

35

MECHANICKÉ VLASTNOSTI

TVRDOST:

Matrice - 48 [HRc], WC - 2 360 [HV]

POLOHY:

PRŮMĚRY A BALENÍ

Objednací číslo

Průměr

Balení

4 x 700 mm

5 kg

5 x 700 mm

5 kg

6 x 700 mm

5 kg

WIRPO s.r.o., Škrobárenská 518/16 - Hala B8, 617 00 Brno, tel.: +420 543 250 727, wirpo@wirpo.cz, www.wirpo.cz